Rollerex

 

Rollerex 系列减速机是用于驱动立式辊磨机(水泥、生料和煤炭)

·         功率 150 3000 千瓦

·         扭矩 35 千牛米(kNm) 1300 千牛米(kNm)

·         静态垂直应力:1700 7200 千牛(kN)

·         动态垂直应力:可达 21,000 千牛(kN)

 


优势 :

  • 高紧凑度且低噪音
  • 可安全地承受辊磨机引起的负载和振动。
  • 高性能且安全的液压和电气设备
  • 高质量设计和得到用户认可的实际效果。