Jumboflex

Jumboflex 是一款蜗轮蜗杆减速机,有 8 种不同尺寸可供选择。可以用作减速机或增速机

·         可以与一台 Durand Ermaster 减速机组合。

·         重量为 2.5 20

·         空心轴孔 200 毫米450 毫米

·         减速比在 7.5 至 60 之间


优势:

·          紧凑型解决方案

·          静音

·         高刚性外壳和大型优质组件,确保了整体的坚固度