Haflex

 

HAFLEX 是一种紧凑且坚固的分体式扭矩减速机。

可以实现两种形式的机器安装:

“浮动式”安装,Haflex 减速机直接安装在机器轴上,无需连接联轴器。通过扭杆平衡系统或简单的反扭矩连杆,简化了与地面的固定。

“固定式”安装,带有固定座,通过联轴器与机器轴连接

Haflex 可以在低速和中速时传递强大的扭矩,并且减速比范围广泛。

·         系列:10 种不同尺寸

·         高扭矩范围:高达 3500 千牛米(kNm)

·         减速比达 10,000

·         重量:可达 56

 

 


优势

·         扭杆和/或减震器(浮动式安装)

·         测力减震器(固定式安装)

·         电子监控(选件)

·         适应从动轴的弯曲、失步等(浮动式版本)