ERsun

ERSUN 是一个 行星减速机系列。它旨在满足重工业(例如制糖业)最苛刻的应用要求

·         输出速度 600 1800 /分钟。

·         减速比 40/1 2500/1

·         额定扭矩:130,000 至 400,000 牛米(N.m)


优势:

 

·          选择使用的轴承可确保较长的使用寿命。

·         优化设计以获得最佳容量/尺寸比。

·         坚固的外壳整合了两个输出齿轮系,以获得对于浮动式安装至关重要的高刚性。