Caneflex

Caneflex 减速机是专为甘蔗研磨而设计。功率范围从 700 千瓦 2500 千瓦。

·         输入速度 600 /分钟 1800 /分钟

·         输出速度 3 /分钟 7 /分钟 

·         根据 ISO281,轴承使用寿命 L10h > 100,000 小时


 

优势 :

·         坚固的设计,能够应对甘蔗研磨固有负载和固有速度的变化。

·         选择足够尺寸的轴承,以达到最长的使用寿命。

·         减速的最后阶段具有扭矩弹性,可以减轻因研磨而产生的所有冲击。

·         易于维护,可以快速拆检轴承和齿轮(30 分钟内)

·         减速机输出端的过扭矩检测可提高安全性。